Discursul care a schimbat lumea

Dat fiind momentul special în care ne aflăm, cel al Sărbătorilor Pascale, m-am gândit că cel mai potrivit este să ne oprim puțin atenția asupra unui discurs la fel de special: Predica ținută de Iisus pe Muntele Măslinilor.

Unii specialiști îl poziționează pe primul loc în topul celor mai celebre și mai de impact discursuri din lume. Într-adevăr, e puțin probabil să existe vreun discurs mai studiat, mai dezbătut, mai citat sau mai influent, și asta vreme de 2000 de ani! Predica a avut loc în anul 33 și este de fapt ultima și cea mai importantă cuvântare publică a acestuia.

În această predică a fost inclusă rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea cea mai cunoscută și mai rostită pe tot globul.

În această predică a fost prezentat un cod de conduită adoptat de miliarde de credincioși drept un model greu de atins, dar spre care merită să tinzi toată viața.

În această predică apare mesajul care marchează o schimbare radicală a sistemului antic de justiție „ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.

Vă este cunoscut începutul predicii?

1.Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.
2. Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:
3. „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
4. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
5. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!
6. Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!
7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
10. Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
11. Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!

Tehnica oratorică folosită în deschidere se numește anaforă și constă în repetarea unor cuvinte la începutul propozițiilor (în exemplul de mai sus, cuvintele ferice de cei sunt repetate de 8 ori).

Indiferent dacă ești creștin sau de altă religie, dacă ești de părere că Iisus a fost doar un învățător al vremii respective sau dacă înclini să le dai dreptate celor care susțin că discursul a fost scris mult mai târziu, e greu să nu recunoști că Predica de pe Muntele Măslinilor este o sinteză a moralei creștine, dar și o capodoperă oratorică ce a avut (și încă are) o influență covârșitoare asupra omenirii.

Fie ca acest discurs să ne lumineze Sărbătorile de Paște! Să ne revedem cu bine în aprilie!

Speakers Net – Speaking For Action