Termeni și condiții

DATELE FIRMEI

Concept Prosper SRL

Adresa: Strada Bârnova nr. 3, sectorul 5, București

Cod Unic de Înregistrare: 37773900

Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/9417/2017 

Telefon: 0722630598

CONDIȚII DE UTILIZARE

Site-ul www.speakersnet.ro este un Site aflat în proprietatea firmei Concept Prosper SRL cu sediul în Strada Bârnova nr. 3, Sectorul 5 București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9417/2017 și având CUI 37773900, denumită în cele ce urmează Furnizorul. Folosirea, vizitarea și cumpărarea produselor de pe site-ul SpeakersNet.ro implică acceptarea următorilor termeni și condiții de către toți clienții:

 • Referitor la accesare
 • Referitor la clienți și comenzi
 • Referitor la informațiile de pe site
 • Referitor la e-mailuri
 • Drepturi de autor imagini și text
 • Soluționarea litigiilor

REFERITOR LA ACCESARE

Site-ul nostru conține cookie-uri. Mai multe detalii despre cookie-uri puteți afla în pagina COOKIES.

Este interzisă accesarea site-lui cu programe de download automat fără permisiunea expresă din partea noastră. Efectuarea de stress-testuri de către terțe părți fără acordul nostru este considerat atac informatic, conform legislației în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a stoca logurile complete și de a întreprinde măsurile legale împotriva persoanelor sau firmelor care abuzează accesul la site în mod automat, programatic și neautorizat.

Utilizarea prezentului Site presupune:

(a) acceptarea termenilor și condițiilor vânzării, respectiv cumpărării produselor și/sau serviciilor, însemnând conținutul concret al raportului juridic;

(b) prelucrarea de date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR).

REFERITOR LA CLIENȚI ȘI COMENZI

Raportat la prezentul Site, Clientul este persoana care accesează Site-ul, indiferent de motive, indiferent dacă și-a creat un cont pe Site sau nu, și care beneficiază de serviciile oferite prin intermediul acestuia.

Accesarea, vizualizarea sau utilizarea Site-ului, sau a unor părți ale acestuia, implică acceptarea de către Client a termenilor și condițiilor stipulate în prezentul Acord. Acordul de utilizare și comandă produc efecte juridice. Acceptarea se consideră fără rezerve. Se vor respecta termenii și condițiile acestui Acord pentru accesarea sau utilizarea Site-ului, precum și pentru actualizarea, modificarea, completarea sau schimbarea ulterioară adusă acestui Site.

Furnizorul își rezervă dreptul de a actualiza termenii și condițiile prezente fără o notificare prealabilă a persoanelor care utilizează Site-ul, modificările intrând în vigoare de la momentul publicării lor pe Site. Este obligația Clienților de a verifica periodic clauzele cuprinse în rubrica „Termeni și Condiții”.

Furnizorul își rezervă dreptul de a opera modificări de conținut, formă, așezare, prețuri, produse, fără a fi necesară anunțarea în prealabil a Clienților despre acestea.

Termenii și condițiile din prezentul Site constituie un contract între părțile implicate, având putere de lege între acestea. Orice persoană care nu înțelege sau nu este de acord cu acestea este invitată să părăsească de îndată acest site.

În cazul în care Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru prezentul, acesta are dreptul de a renunța la accesul la serviciile oferite prin intermediul Site-ului, la primirea de newsletter/alerte/notificări din partea www.SpeakersNet.ro, fără nicio garanție ulterioară. La primirea unei notificări în acest sens din partea Clientului, în scris, vom proceda la ștergerea tuturor datelor care fac referire la acesta, din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Clientul poate reveni oricând asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta prezentele clauze, sub forma în care acestea vor fi disponibile în acel moment.

Clientul nu poate să revoce acordul exprimat cu privire la prezentele clauze pe perioada derulării unei comenzi (de la momentul plasării comenzii până la primirea produselor și achitarea acestora) sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor comenzilor neonorate.

Încălcarea termenilor și condițiilor conduce la încetarea imediată a tuturor relațiilor dintre părțile contractante și la ștergerea contului persoanei care se face responsabilă de încălcare, îndreptățind Furnizorul să procedeze la toate mijloacele legale avute la dispoziție pentru recuperarea prejudiciului astfel creat.

Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile întreprinse pe Site. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice, sau de orice altă natură produse Site-ului, conținutului, serviciului, imaginii Furnizorului, sau a produselor comercializate de acesta sau oricărui terț cu care Furnizorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru pierderi, deprecieri sau pentru cheltuieli directe sau indirecte, datorate oricărei greșeli sau întârzieri în implementarea obligațiilor, datorate oricarui eveniment sau circumstanțe aflate în afara controlului Furnizorului, incluzând, dar nelimitându-se la cazuri de forță majoră sau caz fortuit și întreruperi de curent electric, defecțiuni ale echipamentelor, sau alte situații asemănătoare.

Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă, caz în care ne rezervam dreptul de a întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.

Definiții:

Servicii – servicii de prezentare și comercializare electronică a produselor aparținând Furnizorului în vederea acordării posibilității Clientului să cumpere produse folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță.

Client – persoana care accesează Site-ul, indiferent de motive, indiferent dacă și-a creat un cont pe Site sau nu, și care beneficiază de serviciile oferite prin intermediul acestuia;

Conținutul se referă la:

 • toate informațiile prezentate pe Site care pot fi vizualizate sau accesate de către Clienți, precum și orice imagine, grafică, dinamică sau statică, descriere, caractere, poziționare a acestora, interfață etc.;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Clientului de către Furnizor, generat automat sau particularizat, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație adusă la cunoștință Clientului de către un prepus al Furnizorului prin orice mijloc de comunicare;
 • informații referitoare la produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Furnizor;
 • date referitoare la Client sau alte date privilegiate ale acestuia.

Termeni și Condiții – clauzele stipulate în prezenta secțiune, denumite și “Acord”, “Clauze”, “Prezentul”.

Contract la distanță – conform O.U.G. 34/2014 art. 2 pct. (7): orice contract încheiat între un profesionist și un consumator în cadrul unui sistem de vânzări, sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizica simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

Durata contractului – prezentul contract se încheie între Client și Furnizor pe o perioadă nelimitată, până în momentul denunțării sau rezilierii sale de către una dintre părți. Fiecare comandă plasată de Client prin intermediul Site-ului reprezintă o formă de executare a prezentului contract.

Newsletter/Alertă – buletin de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) trimis de Furnizor cu referire la produsele, serviciile și/sau promoțiile desfășurate de către acesta într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Furnizorului cu referire la informațiile conținute.

Despre comenzi

Orice persoană interesată poate plasa o comandă, completând formularul de comandă din secțiunea specială în acest sens. Această metodă este preferabilă deoarece produsele sunt identificate clar și sigur și aveți acces în permanență la efectuarea unei asemenea comenzi, programul de plasare a acestora fiind NON – STOP.

Înregistrarea fiecărei persoane se va face utilizând date concrete, corecte și valide, completând toate câmpurile solicitate. În situația în care adresa de facturare este diferită de cea de livrare, acest lucru se va menționa expres.

IMPORTANT: În vederea livrării, datele dumneavoastră personale (nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresa de email) vor fi comunicate firmei de curierat colaboratoare.

Clientul poate realiza comanda prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături. Clientul este rugat să verifice cu atenție sporită produsele și cantitățile afișate în coș, acestea reprezentând comanda finală. După verificare, Clientul trebuie să apese pe butonul “Finalizare Comandă”, prin aceasta Clientul recunoscând în mod expres că această comandă implică o obligație de plată a comenzii plasate. Odată inserat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru cumpărare în măsura în care există stoc pozitiv pentru acesta. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii sau a duratei îndelungate de la momentul adăugării în coș până la momentul finalizării comenzii, nu atrage după sine rezervarea automata a acestuia.

Clientul înțelege că există posibilitatea ca produsele prezentate pe site să nu mai fie disponibile la momentul plasării comenzii. Acesta înțelege că există posibilitatea ca imediat anterior plasării comenzii să fie înregistrate o serie de comenzi care să conducă la epuizarea stocului. În situatia în care Clientul nu mai este interesat de livrarea produsului la momentul indicat de Furnizor, acesta dintâi poate renunța la comanda plasată. În cazul în care nu există stoc disponibil pentru o parte din produsele comandate, restul produselor din comanda plasată, care se regăsesc în stoc urmează a fi livrate cu acordul Clientului.

Prin finalizarea comenzii, Clientul declară și garantează că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de achiziție, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii și agreează să fie contactat de Furnizor prin orice mijloc declarat, în cazul în care se impune acest lucru.

Clientul declară că înțelege dreptul Furnizorului de a denunța unilateral comanda efectuată de către cel dintâi, ulterior trimiterii unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

 • datele furnizate de către Client sunt incorecte, incomplete sau nereale;
 • Clientul, prin activitatea sa pe site a produs sau poate produce daune de orice natură sau prejudiciază în orice fel Furnizorul și/sau partenerii acestuia;
 • Furnizorul a încercat mai mult de două încercări de livrare consecutive, fără succes;
 • Orice modificări cu privire la datele precizate de Client în secțiunea aferentă contului său vor opera începând cu următoarea comandă efectuată ulterior modificărilor. Pentru comenzile aflate în derulare, datele inițial furnizate vor fi cele utilizate pentru livrarea produselor.

Ulterior plasării comenzii, Clientul va primi un email care se generează automat, prin care îi este confirmată înregistrarea comenzii. Acest email nu reprezintă o garanție a faptului că produsele comandate se regăsesc pe stoc în cantitățile dorite, acest lucru urmând a fi confirmat sau infirmat printr-un mail/SMS/telefon ulterior, primit de la Furnizor.

Produse și servicii

Furnizorul poate afișa pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

Prețul produselor este cel afisat în lei (incluzand TVA) și acesta nu poate fi achitat decât în această monedă.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele și/sau serviciile disponibile pe site fără notificarea în prealabil a Utilizatorului sau Clientului.

Prețul de achiziție al produselor și serviciilor este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil. Primirea unui nou stoc, ulterior emiterii unei comenzi nu garantează implicit același preț de achiziție.

Prețul de achiziție al produselor și serviciilor promoționale este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale, în cazul în care aceasta este definită.

Prețul de achiziție al produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul părților.

Furnizorul își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse.

Promoțiile și reducerile se aplică doar în perioada menționată pe materialele de promovare, iar prețurile se calculează conform condițiilor stipulate în cadrul acestora.

În cazul returnării produselor aflate în promoție: dacă prin înlăturarea unui/unor produse nu se mai respectă condițiile stipulate pe materialele de promovare, prețul produsului/produselor rămase în comandă se calculează fără aplicarea promoției!

Returnarea produselor

Clientul poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract la distanță, în următoarele situații:

 1. Produsul nu este conform cu specificațiile de pe site
 2. Coletele prezintă deteriorări severe
 3. Produsele au fost livrate greșit și nu corespund comenzii lansate de către Client (diferă cantitatea, titlul)
 4. „Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor“ conf. O.U.G ( Ordonanța de urgență a Guvernului ) nr. 34/2014, pentru persoanele fizice ce achiziționează produse din site-uri, folosind tehnicile de comunicare la distanță, aplicându-se definițiile cuprinse în O.U.G ( Ordonanța de urgență a Guvernului ) nr. 34/2014.
 5. Clientul este obligat să notifice Furnizorul intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail/telefon/SMS) în termen de maximum 14 zile calendaristice de la primirea produselor și/sau serviciilor, în conformitate cu prevederile menționate la punctul (4).
 6. Clientului care a notificat Furnizorul conform punctelor (2) și (3), îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate la adresa specificată de Furnizor în maximum 14 zile calendaristice de la data expedierii notificării, în caz contrar cererea fiind considerată nefondată/invalidă. Clientul nu poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract la distanță și/sau nu poate pretinde oricare alte daune-interese/despagubiri, în următoarele scopuri sau situații:
 7. a) înlocuirea produsului achiziționat cu un alt produs cu alte specificații sau de un tip diferit;
 8. b) cererea de returnare în cazul prevăzut la punctele (2) sau (3) cauzată de oricare situație prevăzută la punctul (1) are data de expediere care depășește perioada de 14 zile calendaristice prevăzute conform punctului (4), din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.
 9. c) în cazul returnării produsului pentru una dintre cauzele declarate la punctul (1), produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte și documentele care l-au însoțit, coperta și/sau paginile intacte, fără a prezenta urme de îndoiri, pete)
 10. În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 14 de zile de la data recepționării produselor, prin virament bancar. Clientul suportă costul direct al returnării produselor și este responsabil de integritatea produsului până la intrarea în posesia Furnizorului.
 11. NU utilizați un produs dacă vă gândiți să îl returnați! Dreptul de retragere există pentru a vă permite să examinați produsul așa cum ați face-o într-un magazin, nu pentru a vă oferi 14 zile de utilizare gratuită.

REFERITOR LA INFORMAȚIILE DE PE SITE

Informațiile incluse pe www.SpeakersNet.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Furnizorul le consideră de încredere.

REFERITOR LA EMAILURI

Prin abonarea la newsletterele periodice se consideră că utilizatorul consimte primirea de e-mailuri periodice cu informații diverse din partea site-ului nostru.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conținut al acestui site (texte, imagini, coperți, grafice, elemente de grafică web, scripturi etc.) este proprietatea Concept Prosper SRL, a asociaților sau partenerilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și a altor legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Imaginile pot conține watermark-uri care permit identificarea autenticității copyrightului.

Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a Concept Prosper SRL și este protejată de aceleași legi. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Preluarea informațiilor despre produse (texte sau imagini) fără acordul scris al Concept Prosper SRL este considerată furt și poate atrage măsurile legale corespunzătoare.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Furnizarea serviciilor noastre, termenii și condițiile site-ului vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația românească și orice litigiu care rezultă va fi soluționat pe cale amiabilă, prin mediere, sau prin recurgerea la instanțele judecătorești competente.

Este dreptul utilizatorului de a se adresa ANPC în legătură cu eventualele nemulțumiri la adresa produselor/serviciilor www.SpeakersNet.ro.

Fiind de acord cu Termenii și condițiile site-ului www.SpeakersNet.ro, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.